ondersteuning: Gemeente Utrecht
 

Het onderzoek heeft als kernvraag:

Hoe verhouden de te realiseren voorzieningen (in het nieuwe stadskantoor) zich tot de te huisvesten activiteiten van de medewerkers en de uit te voeren processen van de backoffice

Deelname in het onderzoek van het Center for people and buildings

  • Werken in het nieuwe stadskantoor (over organisatiedoelen en werkplekken)

Partijen:
Projectbureau Ontwikkeling Stadskantoor, centrale Ondernemingsraad, Vaxa

 

 

copyright ©2019 adviesbureau nora van klingeren
nora@vanklingeren.nl