visies: ministerie van Economische zaken, landbouw en innovatie
 
  • huisvestingsbeleid voor de diensten ressorterend onder het ministerie van LNV
  • Huisvestingsvisies voor onder andere de Dienst Landelijk Gebied, Dienst Regelingen, Voedsel en Waren Autoriteit
  • vanaf ca. 1994 tot en met 2008
 

 

copyright ©2019 adviesbureau nora van klingeren
nora@vanklingeren.nl